japkoxxxmienta

11 tekstów – auto­rem jest jap­kox­xxmien­ta.

Zad­na ko­bieta nie pow­sta­la po to aze­bysie ob­na­zac za­row­no jak i byc obnazana 

myśl
zebrała 1 fiszkę

KAz­dy z osob­na chce byc ory­gina­lem..do­piero ja­kis czas poz­niej pat­grzy sie na to ze wsty­dem bo wkon­cu dos­trze­ga ze byl pos­miewis­kiem sa­mego siebie al­bo byl ta­ki sam jak inni 

myśl

Kaz­dy wie ze po ob­je­ciu rza­du zro­bil­by lepiej
kaz­dy wie ze ona w tej te­lewiz­ji nie umie spiewac
kaz­dy wie ze te ce­ny sa za drogie
I k zdy wie ze przej­mie nad tym kon­tro­le po to ze­by ura­towac swiat
No to te­raz niech ten kaz­dy wro­ci juz do swo­jego fo­tela przed te­lewi­zore i sta­nie sie na no­wo tym wszechwie­dza­cym idealem,cudotworca 

myśl

Mi­losc jest jak deszcz.....
Sa dwie mozliwosci;
Idac w nim mo­zesz isc i isc w kon­cu reali­zujac iz prze­mok­les do sa­mego serca
al­bo po­woli schnac i schna­caz nie zos­ta­nie z deszczu nic...CO wybierasz? 

myśl

zaufa­nie to wiel­kie slo­wo..zbyt wiel­kie slo­wo aby mog­lo zmies­cic sie w moz­gu idioty 

myśl

Men r strong
men r tough
men r sur­ly,men r rough
men ha­ve mates
men drink beer
men r bra­ve,don' show no fear
men slap back
men sing songs
men r men and men r strong
men don' touch
they ain't [...] — czytaj całość

myśl

Czy uwa­zacie mnie za mniej swieta dla­tego ze cza­sem wo­le so­bie za­palic blan­ta czy wy­pic tan­sze wi­no z kumpelkami??
To o ile mniej swieci sa ci ktorzy pop­rzez by­cie rze­komo swiety­mi za­rabiaja pieniadze [...] — czytaj całość

myśl

Sza­cunek do sa­mego siebie i dob­ra sa­mooce­na nie jest po to ze­by wy­wyz­szac sie nad in­ny­mi ludzmi tyl­ko po to ze­by po­kazac ja­ki jes­tes szczes­li­wy z by­cia so­ba i jak bar­dzo sza­nujesz swo­je zy­cie
Z poz­dro­wieniami dla WILHELMA 

myśl

Jest roz­ni­ca po­mie­dzy tros­ka a wtra­caniem sie w cudze sprawy.... 

myśl

Ludzie ktorzy wstydza sie swo­jego oj­czys­te­go to tak jak­gdy­by kwiat wstydzil sie swoich korze­ni i chcial je so­bie od­ciac..de­bil al­bo nie preezy­je al­bo zos­ta­nie z niego zgni­la bra­zowa miazga... 

myśl
japkoxxxmienta

Zeszyty
  • Kobieta – Zad­na ko­bieta nie zos­ta­la stworzo­na przez bo­ga po to aze­by sie ob­na­zac i byc ob­na­zana.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność